Om Oss

Merkevaren Stoltzen omfatter produkter med fellesverdier for kvalitet og garanti. CBK AS i Norge er produsent og distributør. CBK spesifiserer produktene og gjennomfører omfattende tester før produktene slippes på markedet. Produktene testes hver for seg og i sammenheng slik at CBK kan garantere at produktene er holdbare og fungerer godt sammen.

Stoltzen produktene har 3 års garanti.

Fordi Stoltzen-produktene sources i store volum holdes fraktprisens andel av totalkostnaden nede. Dette i kombinasjon med at det kuttes et ledd i leveransekjeden, medfører at prisene på Stoltzen-produktene er svært gunstige sammenlignet med sammenlignbare konkurrenter.

Vi har dyktige medarbeidere som til en hver tid skal levere de beste, smarteste og mest verdifulle løsninger som videre gir din virksomhet fortrinn

Joakim Arntsen, Business Development Manager Stoltzen

Vi legger vekt på å forstå dine behov, og ønsker å være en samarbeidspartner som stiller vår kompetanse til rådighet for deg. Dette er ”limet” som gjør det mulig å levere de beste, smarteste og mest verdifulle løsninger som gir din virksomhet fortrinn. Samarbeid har alltid vært viktig for oss og vi mener at det beste samarbeidet baseres på kunnskap i alle ledd for sammen å oppnå best mulig resultat.

Stoltzen har kvalitetsprodukter innen AV-utstyr, kabler, lydprodukter og annet tilhørende utstyr.